Muhafazakar bankacılık anlayışı ile her yıl büyümeyi sürdüren AlbarakaTürk, yatırımlarını da ...

Uzun yıllar Albarak Türk Bankası'nda şube müdürlüğü yapan Osman Boyar, geçirdiği ...